Klausėjai

Gyventojų apklausas atlieka Lietuvos statistikos departamento darbuotojai – klausėjai. Kai kuriems statistiniams tyrimams (žemės ūkio, turizmo, energetikos) pasitelkiami laikini, viešųjų pirkimų konkursą laimėjusios įmonės darbuotojai. Jie apklausia respondentus tiesiogiai arba telefonu, konsultuoja dėl elektroninių anketų pildymo, suveda surinktus duomenis į kompiuterizuotą apklausų sistemą. Apklausos atliekamos visoje Lietuvoje.

Priimant į darbą, ypatingas dėmesys skiriamas pretendento į klausėjus bendravimo gebėjimams. Naujai įdarbintas asmuo yra paruošiamas tinkamai atlikti pavestą darbą. Darbuotojams reguliariai organizuojami profesinių gebėjimų ir kvalifikacijos kėlimo kursai.

Klausėjo darbas yra atidžiai stebimas Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, vykdoma nuolatinė apklausų proceso kontrolė bei nuolatinis rezultatų vertinimas. Taip siekiama užtikrinti aukštą apklausų atlikimo ir surinktų duomenų kokybę bei jų konfidencialumą. Klausėjai, kaip ir kiti Lietuvos statistikos departamento ar konkursą apklausoms atlikti laimėjusios įmonės darbuotojai, pasirašo pasižadėjimą neatskleisti konfidencialių asmens duomenų.

Klausėjas, paskambinęs respondentui ar atvykęs pas jį į namus, prisistato, pateikdamas darbo pažymėjimą su nuotrauka, supažindina respondentą su vykdoma apklausa. Įsitikinti, kad paskambinęs ar atėjęs asmuo dirba Lietuvos statistikos departamente, respondentas gali paskambinęs šiais telefono numeriais:

+370 607 51 962

+370 607 94 284