DUK

 • Kodėl aš patekau į statistinę apklausą?

  Vykdant statistinius tyrimus, apklausti visus Lietuvos gyventojus yra sudėtinga ir labai brangu. Gyventojai į apklausą atrenkami iš Gyventojų registro, taikant statistinius atrankos metodus. Gyventojas į imtį atrenkamas atsitiktiniu būdu. Paprastai vienas asmuo apklausiamas vieną kartą, kai kuriuose tyrimuose respondentas gali būti apklaustas pakartotinai.

  Žemės ūkio statistiniuose tyrimuose respondentai, turintys didelius pasėlių plotus, auginantys daug gyvulių ar paukščių, į imtį gali patekti kiekvienais metais. Respondentas pakartotinai gali būti atrinktas į kelis tyrimus.

 • Kaip žinoti, kad aš patekau į apklausą?

  Lietuvos statistikos departamentas siunčia oficialų laišką visiems į statistinį tyrimą patekusiems respondentams. Laiške kviečiama dalyvauti apklausoje, paaiškinamas tyrimo tikslas, kokių klausimų bus klausiama ir nurodomi dalyvavimo apklausoje būdai.

 • Kodėl turėčiau dalyvauti apklausoje?

  Statistinė informacija naudojama siekiant įvertinti šalies ekonominę, socialinę padėtį, nustatyti verslo tendencijas. Kasdieniniame gyvenime priimant sprendimus taip pat vadovaujamės mums prieinama informacija. Labai svarbu, kad ši informacija būtų patikima, išsami ir pasiekiama vartotojui. Statistinė informacija rengiama naudojant valstybės registrų administracinius duomenis. Tačiau ne visą informaciją galima gauti iš registrų, todėl yra atliekamos apklausos ir taip surenkami duomenys, kurių pagrindu parengiama vartotojams aktuali statistinė informacija.

 • Ar mano pateikti duomenys bus saugūs?

  Kiekvienos respondentas apklausos metu yra informuojamas, kokiems tikslams yra renkami jo duomenys ir kaip jie bus naudojami. Duomenų konfidencialumas užtikrinamas visuose duomenų rinkimo, apdorojimo ir sklaidos etapuose. Duomenys yra naudojami tik apibendrintai statistinei informacijai rengti ir negali būti panaudoti jokiems kitiems tikslams (komerciniams, mokestiniams, finansinių prievolių nustatymo ar pan.). Jūsų duomenų konfidencialumą saugo Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymas.

 • Kaip dalyvauti?

  Lietuvos statistikos departamentas tyrimų duomenis gauna iš valstybės registrų ir renka iš respondentų. Išsamesnė informacija apie Lietuvos statistikos departamento naudojamus duomenų rinkimo būdus pateikta skyrelyje Duomenų rinkimo būdai.

 • Kodėl klausiama asmens kontaktinių duomenų?

  Lietuvos statistikos departamentas siekia savo darbą atlikti laiku ir kokybiškai. Jūsų pateikti kontaktiniai duomenys gali būti naudojami susisiekti su Jumis ir sužinoti, kada ir kaip vyko apklausa, ar kitiems statistiniams tyrimams atlikti.

 • Kam naudojami duomenys?

  Apklausų metu surinkti duomenys naudojami apibendrintai statistinei informacijai rengti. Tyrimų rezultatai skelbiami Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt. Statistinė informacija naudojama įvairiuose kituose tyrimuose, valstybės institucijų, mokslininkų, verslo analitikų ir kt. pranešimuose, analizėse, ataskaitose, skelbiama žiniasklaidoje.