DUK

 • Kodėl aš patekau į statistinę apklausą?

  Vykdant statistinius tyrimus, apklausti visus Lietuvos gyventojus yra sudėtinga ir labai brangu. Gyventojai į apklausą atrenkami iš Gyventojų registro, taikant statistinius atrankos metodus. Gyventojas į imtį atrenkamas atsitiktiniu būdu. Paprastai vienas asmuo apklausiamas vieną kartą, kai kuriuose tyrimuose respondentas gali būti apklaustas pakartotinai.

  Žemės ūkio statistiniuose tyrimuose respondentai, turintys didelius pasėlių plotus, auginantys daug gyvulių ar paukščių, į imtį gali patekti kiekvienais metais. Respondentas pakartotinai gali būti atrinktas į kelis tyrimus.

 • Kaip žinoti, kad aš patekau į apklausą?

  Valstybės duomenų agentūra siunčia oficialų laišką visiems į statistinį tyrimą patekusiems respondentams. Laiške kviečiama dalyvauti apklausoje, paaiškinamas tyrimo tikslas, kokių klausimų bus klausiama ir nurodomi dalyvavimo apklausoje būdai.

 • Kodėl turėčiau dalyvauti apklausoje?

  Statistinė informacija naudojama siekiant įvertinti šalies ekonominę, socialinę padėtį, nustatyti verslo tendencijas. Kasdieniniame gyvenime priimant sprendimus taip pat vadovaujamės mums prieinama informacija. Labai svarbu, kad ši informacija būtų patikima, išsami ir pasiekiama vartotojui. Statistinė informacija rengiama naudojant valstybės registrų administracinius duomenis. Tačiau ne visą informaciją galima gauti iš registrų, todėl yra atliekamos apklausos ir taip surenkami duomenys, kurių pagrindu parengiama vartotojams aktuali statistinė informacija.

 • Ar mano pateikti duomenys bus saugūs?

  Kiekvienas respondentas apklausos metu yra informuojamas, kokiems tikslams yra renkami jo duomenys ir kaip jie bus naudojami. Duomenų konfidencialumas užtikrinamas visuose duomenų rinkimo, apdorojimo ir sklaidos etapuose. Duomenys yra naudojami tik apibendrintai statistinei informacijai rengti ir negali būti panaudoti jokiems kitiems tikslams (komerciniams, mokestiniams, finansinių prievolių nustatymo ar pan.). Jūsų duomenų konfidencialumą saugo Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymas.

 • Kaip dalyvauti?

  Valstybės duomenų agentūra tyrimų duomenis gauna iš valstybės registrų ir renka iš respondentų. Išsamesnė informacija apie Valstybės duomenų agentūros naudojamus duomenų rinkimo būdus pateikta skyrelyje Duomenų rinkimo būdai.

 • Kodėl klausiama asmens kontaktinių duomenų?

  Valstybės duomenų agentūra siekia savo darbą atlikti laiku ir kokybiškai. Jūsų pateikti kontaktiniai duomenys gali būti naudojami susisiekti su Jumis ir sužinoti, kada ir kaip vyko apklausa, ar kitiems statistiniams tyrimams atlikti.

 • Kam naudojami duomenys?

  Apklausų metu surinkti duomenys naudojami apibendrintai statistinei informacijai rengti. Tyrimų rezultatai skelbiami Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt. Statistinė informacija naudojama įvairiuose kituose tyrimuose, valstybės institucijų, mokslininkų, verslo analitikų ir kt. pranešimuose, analizėse, ataskaitose, skelbiama žiniasklaidoje.

 • Kodėl man, fiziniam asmeniui, skambina iš Valstybės duomenų agentūros?

  • Nes Jūs esate atrinktas dalyvauti viename iš mūsų atliekamų gyventojų (namų ūkių) statistinių tyrimų.

  • Jūsų telefono numerį gavome bendradarbiaudami su telekomunikacijų bendrovėmis ir tai numato Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymas.

  • Pirmiausia skatiname gyventojus pildyti anketas internetu apklausos.stat.gov.lt. Jei anketos neužpildėte internetu, skambiname norėdami padėti užpildyti arba apklausti telefonu.

  • Pakartotinių apklausų metu skambiname, kad patikslintume duomenis.

  • Pasibaigus tyrimui (per 6 mėn. nuo gavimo), telefonų numeriai iš mūsų sistemos PAŠALINAMI, NEPERDUODAMI trečiosioms šalims ir NENAUDOJAMI kitiems tikslams.

  • Kilus neaiškumų, skambinkite telefonais (8 5) 236 4607, +370 607 94 312, +370 607 51 962, +370 607 94 394   (pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį – nuo 8 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), arba rašykite el. p. apklausos@stat.gov.lt.

   

  Statistinės informacijos kokybė priklauso nuo to, ar apklausose dalyvauja pakankamai gyventojų. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, tyrimuose nesudalyvauja nemaža dalis atrinktų juose dalyvauti gyventojų, todėl sunku užtikrinti statistinės informacijos kokybę.

  Gerės statistinės informacijos kokybė – bus apklausta daugiau gyventojų, sprendimų priėmėjai galės naudotis tikslesne statistika, o tai užtikrins geresnį valstybės valdymą.

  Kviečiame gyventojus geranoriškai dalyvauti apklausose ir prisidėti prie valstybės statistikos rengimo.