2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Parengėme informaciją apie šio reglamento nuostatų įgyvendinimą Lietuvos statistikos departamente.
Apie asmens duomenų apsaugą Lietuvos statistikos departamente
Kilus klausimų dėl asmens duomenų apsaugos Lietuvos statistikos departamente, kreipkitės į Lietuvos statistikos departamento duomenų apsaugos pareigūną.
Lietuvos statistikos departamentas, pripažindamas asmens duomenų apsaugos svarbą duomenų subjektams ir pačiam departamentui, gerbia ir saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apie apklausas

Taikydamas statistinius metodus, apklausdamas gyventojus, naudodamas pagrindiniuose valstybės registruose kaupiamus duomenis, Lietuvos statistikos departamentas renka, apdoroja, analizuoja statistinius duomenis ir skelbia statistinę informaciją.

Į statistinį tyrimą atrinkti gyventojai statistines anketas gali pildyti ir teikti jas Lietuvos statistikos departamentui elektroniniu būdu.

Registracija

Norėdami pildyti statistines anketas elektroniniu būdu turite užsiregistruoti:

Prisijungimas

Registruoti naudotojai prie sistemos gali prisijungti: