Mums svarbi Jūsų nuomonė apie e. Statistiką gyventojams

Lietuvos statistikos departamentas įgyvendino projektą „Gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo paslaugos perkėlimas į elektroninę erdvę" (e. Statistika gyventojams), kurio metu gyventojams sudaryta galimybė statistines anketas pildyti ir teikti internetu.

Norėdami sužinoti gyventojų, dalyvavusių gyventojų (namų ūkių) statistinių tyrimų apklausose ir pildžiusių anketas savarankiškai internetu, nuomonę apie naudojimąsi e. Statistika gyventojams ir prireikus ją tobulinti, maloniai prašome atsakyti į anketos klausimus.

Anketos pildymas užtruks apie 5 min. Atsakymų lauksime iki rugsėjo 7 d.
Mums labai svarbūs Jūsų atsakymai į kiekvieną klausimą. Apklausa anoniminė, pateikti atsakymai yra konfidencialūs.
Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus!

 

Verslas prisideda organizuojant statistikos tyrimus

Lietuvos statistikos departamentas, siekdamas efektyviau vykdyti gyventojų apklausas, bendradarbiauja su telekomunikacijų bendrovėmis dėl gyventojų telefonų numerių gavimo.

Teisę gauti telefonų numerius statistiniams tyrimams atlikti numato Lietuvos Respublikos Oficialiosios statistikos įstatymas.

Pagal sutartis su telekomunikacijų bendrovėmis, nuo liepos Lietuvos statistikos departamento klausėjai galės naudoti apklausose dalyvauti atrinktų gyventojų telefonų numerius, kad susisiektų ir susitartų dėl apklausų.

Statistinės informacijos kokybė priklauso nuo to, ar apklausose dalyvauja pakankamai gyventojų. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, tyrimuose nesudalyvauja nemaža dalis atrinktų juose dalyvauti gyventojų, todėl sunku užtikrinti statistinės informacijos kokybę.

Viena dažnesnių to priežasčių – respondentas nerandamas namuose.

Šios sutartys su telekomunikacijų bendrovėmis yra gražus bendradarbiavimo tarp valstybės institucijų ir verslo įmonių precedentas. Mažinamas administracinių išteklių naudojimas – klausėjui nereikės daug kartų lankytis pas respondentą tikintis jį rasti namuose. Gerės statistinės informacijos kokybė –bus apklausta daugiau gyventojų, sprendimų priėmėjai galės naudotis tikslesne statistika, o tai užtikrins geresnį valstybės valdymą.

Pasibaigus tyrimui (per 6 mėn. nuo gavimo), telefonų numeriai iš sistemos bus pašalinti, jie nebus perduodami trečiosioms šalims ar naudojami kitiems tikslams.

Kviečiame gyventojus geranoriškai dalyvauti apklausose ir prisidėti prie valstybės statistikos rengimo.

Jei kyla abejonių, ar Jums paskambino Lietuvos statistikos departamento darbuotojas, galite pasitikslinti interneto puslapyje apklausos.stat.gov.lt/kontaktai, tel.: (8 5) 236 4607 arba el. paštu: apklausos@stat.gov.lt.

Visada skatiname gyventojus pildyti anketas internetu apklausos.stat.gov.lt, ypač, jei negalite ar nenorite bendrauti su mūsų klausėjais.

Dėmesio! Informacija gyventojams, atrinktiems dalyvauti statistinėse apklausose

Nuo liepos mėn. Lietuvos statistikos departamento klausėjai vykdydami gyventojų statistinių tyrimų apklausas jau lankys respondentus namuose.

Jei gavote kvietimą dalyvauti statistinėje apklausoje, prašome savarankiškai užpildyti anketą internetu (informacija apie prisijungimą pateikiama kvietime) arba susisiekti su laiške nurodytu klausėju.

Šiuo metu vykdomos šios gyventojų (namų ūkių) statistinių tyrimų apklausos:
- gyventojų užimtumo;
- informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose;
- gyventojų išvykimų iš gyvenamosios vietovės;
- vartotojų nuomonių.

Informaciją apie gyventojų (namų ūkių) apklausas, anketų formas, apklausos būdus, klausėjų kontaktus ir pan. galite rasti svetainėje apklausos.stat.gov.lt.
Kilus neaiškumų, skambinkite darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. apklausų centro telefonu  (8 5) 236 4607, arba rašykite el. p. apklausos@stat.gov.lt.

 

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Parengėme informaciją apie šio reglamento nuostatų įgyvendinimą Lietuvos statistikos departamente.
Apie asmens duomenų apsaugą Lietuvos statistikos departamente
Kilus klausimų dėl asmens duomenų apsaugos Lietuvos statistikos departamente, kreipkitės į Lietuvos statistikos departamento duomenų apsaugos pareigūną.
Lietuvos statistikos departamentas, pripažindamas asmens duomenų apsaugos svarbą duomenų subjektams ir pačiam departamentui, gerbia ir saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Apie apklausas

Taikydamas statistinius metodus, apklausdamas gyventojus, naudodamas pagrindiniuose valstybės registruose kaupiamus duomenis, Lietuvos statistikos departamentas renka, apdoroja, analizuoja statistinius duomenis ir skelbia statistinę informaciją.

Į statistinį tyrimą atrinkti gyventojai statistines anketas gali pildyti ir teikti jas Lietuvos statistikos departamentui elektroniniu būdu.

Registracija

Norėdami pildyti statistines anketas elektroniniu būdu turite užsiregistruoti:

Prisijungimas

Registruoti naudotojai prie sistemos gali prisijungti: