Dėmesio! Informacija gyventojams, atrinktiems dalyvauti statistinėse apklausose

Pasaulio sveikatos organizacijai koronaviruso COVID-19 protrūkį paskelbus pandemija, Lietuvos statistikos departamentas imasi papildomų veiksmų, kad apsaugotų save ir aplinkinius:
Dėl besitęsiančio karantino Lietuvos statistikos departamento klausėjai pas respondentus į namus dar nevyksta.
Kviečiame užpildyti statistinių tyrimų anketas internetu arba telefonu.
Šiuo metu vykdomos šios gyventojų (namų ūkių) statistinių tyrimų apklausos:
  • gyventojų užimtumo,
  • vartotojų nuomonių,
  • gyventojų išvykimų iš gyvenamosios vietovės,
  • informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose.

Jei gavote kvietimą dalyvauti statistinėje apklausoje, prašome susisiekti su mumis laiške nurodytais telefonų numeriais ar savarankiškai užpildyti anketą internetu (informacija apie prisijungimą pateikiama kvietime).
Informaciją apie gyventojų (namų ūkių) apklausas, anketų formas, apklausos būdus, klausėjų kontaktus ir pan. galite rasti svetainėje apklausos.stat.gov.lt.
Kilus neaiškumų, skambinkite darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. telefonų numeriais 8 607 94312, 8 607 94394,
8 607 51962 arba rašykite el. p. apklausos@stat.gov.lt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Parengėme informaciją apie šio reglamento nuostatų įgyvendinimą Lietuvos statistikos departamente.
Apie asmens duomenų apsaugą Lietuvos statistikos departamente
Kilus klausimų dėl asmens duomenų apsaugos Lietuvos statistikos departamente, kreipkitės į Lietuvos statistikos departamento duomenų apsaugos pareigūną.
Lietuvos statistikos departamentas, pripažindamas asmens duomenų apsaugos svarbą duomenų subjektams ir pačiam departamentui, gerbia ir saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apie apklausas

Taikydamas statistinius metodus, apklausdamas gyventojus, naudodamas pagrindiniuose valstybės registruose kaupiamus duomenis, Lietuvos statistikos departamentas renka, apdoroja, analizuoja statistinius duomenis ir skelbia statistinę informaciją.

Į statistinį tyrimą atrinkti gyventojai statistines anketas gali pildyti ir teikti jas Lietuvos statistikos departamentui elektroniniu būdu.

Registracija

Norėdami pildyti statistines anketas elektroniniu būdu turite užsiregistruoti:

Prisijungimas

Registruoti naudotojai prie sistemos gali prisijungti: