Respondentų atranka

Atliekant statistinį tyrimą, kiekvieną kartą apklausti visus Lietuvos gyventojus būtų sudėtinga ir brangu. Todėl duomenys gaunami iš respondentų, kurie, taikant statistinius metodus, atsitiktiniu būdu atrenkami į imtį. Respondentų atranka vykdoma remiantis Gyventojų registro ir Statistinio ūkio registro duomenimis.

Atrankos metodai, naudojami imčiai sudaryti yra pagrįsti moksliškai ir leidžia daryti išvadas apie visus gyventojus, apklausiant tik atrinktą respondentų grupę. Atrankos naudojimas, atliekant statistinius tyrimus, suteikia galimybę greitai apdoroti duomenis, leidžia sumažinti išlaidas.

Respondentai į tyrimą atrenkami priklausomai nuo tyrimui keliamų reikalavimų. Išsamiau apie tai, kas gali būti apklaustas konkrečiame tyrime, galima sužinoti skyrelyje Statistinės anketos.

Taikant imties metodą surinkti duomenys leidžia įvertinti bendras, visiems Lietuvos gyventojams būdingas, tendencijas. Todėl labai svarbu, kad kuo daugiau atrinktų respondentų dalyvautų apklausoje ir pateiktų išsamius, atitinkančius tikrovę atsakymus.