Konfidencialumas

Duomenys renkami tik statistikos tikslams. Lietuvos statistikos departamentas visuose apklausų atlikimo, duomenų apdorojimo ir suvestinės informacijos rengimo ir skelbimo etapuose užtikrina gautų gyventojų duomenų konfidencialumą. Kiekvienas statistikos darbuotojas, dirbantis su duomenimis, yra pasirašęs pasižadėjimą užtikrinti duomenų konfidencialumą ir neatskleisti asmeninės respondentų informacijos.

Statistinių tyrimų rezultatai skelbiami kaip apibendrinta statistinė informacija, rodiklių lentelės ir diagramos (grafikai), kita skaitinė ar vaizdinė informacija. Duomenys yra nuasmeninti, todėl jokia konfidenciali informacija apie tyrimuose dalyvavusius asmenis negali būti nustatyta.

Respondentų identifikavimo duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas – naudojami tik renkant duomenis arba kai reikia apklausos duomenis sujungti su registrų duomenimis. Apdorojant duomenis ir rengiant statistinę informaciją, bet kokia informacija, kurios pagrindu asmuo galėtų būti tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuotas, yra šalinama.