Duomenų naudojimas

Apklausų rezultatai atspindi socialinius ir ekonominius pokyčius, kurie vyksta šalyje ir visuomenėje, parodo tendencijas, leidžia įvertinti praeitį ir dabartį bei prognozuoti ateitį.

Apklausus gyventojus surinkti duomenys naudojami statistinei informacijai rengti, kuri toliau plačiai naudojama priimant sprendimus – planuojat socialinę infrastruktūrą, viešąsias paslaugas, priimant teisės aktus ir t. t.

Išsami statistinė informacija reikalinga verslui: tiriant naujas rinkas, siekiant populiarinti produktus ir kt. Taip pat naudojama darbo rinkos tyrimams: nustatyti paklausiausias ir nepaklausiausias profesijas, įvertinti darbo jėgos poreikį ir atskirų sričių specialistų trūkumą, nustatyti pajamų kitimo tendencijas, planuojant žemės ūkio produkcijos gamybą ir kt.

Tiksli ir išsami statistika reikalinga gyventojams, pvz., palyginti darbo užmokestį pagal atskirus ekonomikos sektorius, regionus, profesijas, dirbančiųjų amžių ir t. t. Kainų statistika gali būti labai naudinga planuojantiems didesnį pirkinį. Žemės ūkio statistinė informacija reikalinga analizuojant augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos apimties kitimo tendencijas.

Siekiant, kad statistinė informacija būtų tiksli, išsami ir atitiktų tikrovę, būtina tinkamai įvertinti statistinės informacijos vartotojų poreikius, korektiškai ir teisingai parengti anketas, profesionaliai atlikti apklausas ir apdoroti duomenis. Labai svarbus yra aktyvus ir atsakingas respondentų dalyvavimas apklausose bei kokybiški valstybės registrų duomenys.