Dalyvavimas apklausose

Kaip dalyvauti?

Lietuvos statistikos departamentas oficialiu laišku informuoja į statistinį tyrimą patekusį asmenį apie tai, kad jis arba jo namų ūkis yra atrinkti dalyvauti apklausoje. Laiške nurodoma, kokiame statistiniame tyrime reikės dalyvauti, kas atliks apklausą, kokie klausimai bus užduodami, kokie duomenys bus renkami, kokiems tikslams bus naudojama duomenų pagrindu parengta statistinė informacija. Laiške trumpai paaiškinama, kokiu būdu respondentas gali dalyvauti apklausoje, taip pat nurodomi kontaktai papildomai informacijai, konsultacijai ir pagalbai gauti.

Išsamiau apie dalyvavimo tyrime būdus galima sužinoti skyrelyje Duomenų rinkimo būdai

Kokių specialių žinių ar informacijos reikia atsakinėjant į klausimus?

Statistinės anketos yra parengtos taip, kad klausimai respondentams būtų aiškūs ir atsakyti į juos būtų nesudėtinga. Dauguma klausimų yra susiję su kasdieniniu gyvenimu, todėl respondentui paprastai neprireikia jokių specialių žinių.

Ar būtina dalyvauti?

Statistinei informacijai rengti apklausiama tik dalis nuolat Lietuvoje gyvenančių asmenų, t. y., taikant statistinius atrankos metodus, iš visų Lietuvos gyventojų sudaroma atsitiktinė imtis. Statistikos kokybė priklauso nuo atrinktų gyventojų dalyvavimo apklausoje, tikslių ir sąžiningų jų atsakymų,.

Statistinės informacijos gali prireikti kiekvienam, pvz., nagrinėjant, kaip keičiasi kainų lygis, kada palankiausia planuoti didelius pirkinius arba kokios profesijos turi didžiausią paklausą, kokie darbai yra geriausiai apmokami ir pan. Statistinė informacija labai reikalinga verslui, vertinant produkto rinką, svarstant plėtros galimybes, darbo jėgos ir konkrečių profesijų specialistų poreikio klausimus, analizuojant ir prognozuojant augalininkystės ir gyvulininkystės raidą, planuojant žemės ūkio produktų gamybą, nagrinėjant produktų suvartojimą.

Teisinis reglamentavimas

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys statistinių tyrimų vykdymą, fizinių asmenų dalyvavimą apklausose ir duomenų apsaugą yra: