Anketos ir tyrimų aprašymai

Statistinės anketos

  • Statistinės anketos pavadinimas 
  • Apklausos forma
   Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
   Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Tyrimo vadovas, telefonas
 • DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ STATISTIKA
 • Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketa

  • Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Dainius Vyšniauskas,
   (8 5) 236 4706
 • Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo anketa

  • Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Regina Deveikytė,
   (8 5) 236 4919
 • Namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo anketa

  • Namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Gražina Žiūrienė,
   (8 5) 236 4942
 • Namų ūkio išlaidų dienoraštis

  • Namų ūkio išlaidų dienoraštis
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Gražina Žiūrienė,
   (8 5) 236 4942
 • Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo asmens anketa

  • Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo asmens anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Irina Kompanijec,
   (8 5) 236 4989
 • Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo namų ūkio anketa

  • Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo namų ūkio anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Irina Kompanijec,
   (8 5) 236 4989
 • Suaugusių asmenų švietimo statistinio tyrimo anketa

  • Suaugusių asmenų švietimo statistinio tyrimo anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Vaiva Lelkaitė,
   (8 5) 236 1434
 • Vartotojų nuomonių statistinio tyrimo anketa

  • Vartotojų nuomonių statistinio tyrimo anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Vida Stoškutė,
   (8 5) 236 4952
 • TURIZMO STATISTIKA
 • Išvykstamojo turizmo tyrimo anketa

  • Išvykstamojo turizmo tyrimo anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Linas Naujanis,
   (8 5) 236 4984
 • Atvykstamojo turizmo statistinė anketa

  • Atvykstamojo turizmo statistinė anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Linas Naujanis,
   (8 5) 236 4984
 • Privataus apgyvendinimo paslaugų statistinio tyrimo anketa

  • Privataus apgyvendinimo paslaugų statistinio tyrimo anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Janina Čeponienė,
   (8 5) 236 4645
 • Gyventojų turistinių kelionių statistinio tyrimo anketa

  • Gyventojų turistinių kelionių statistinio tyrimo anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Loreta Žalnierūnienė,
   (8 5) 236 4636
 • Kaimo turizmo sodybų statistinio tyrimo anketa

  • Kaimo turizmo sodybų statistinio tyrimo anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Loreta Žalnierūnienė,
   (8 5) 236 4636
 • ŽEMĖS ŪKIO STATISTIKA
 • 2016 m. Žemės ūkio struktūros statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketa

  • 2016 m. Žemės ūkio struktūros statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Sandra Šiupieniūtė,
   (8 5) 236 4933
 • Augalų apsaugos produktų panaudojimo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinio tyrimo anketa

  • Augalų apsaugos produktų panaudojimo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinio tyrimo anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Snieguolė Bieliauskienė,
   (8 5) 236 4941
 • Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketa

  • Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Diana Juknevičiūtė,
   (8 5) 236 4972
 • Mineralinių trąšų panaudojimo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinė anketa

  • Mineralinių trąšų panaudojimo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinė anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Snieguolė Bieliauskienė,
   (8 5) 236 4941
 • Žemės ūkio augalų pasėlių, derliaus ir derlingumo statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketa

  • Žemės ūkio augalų pasėlių, derliaus ir derlingumo statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Vanda Gricevič,
   (8 5) 236 4961
 • Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinė anketa

  • Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinė anketa
  • Apklausos forma
  • Teisinis pagrindas, papildymo paaiškinimai
  • Tyrimo vadovas, telefonas
   Aleksandras Kaplanovskis,
   (8 5) 236 4991

Statistinių tyrimų aprašymai

 • Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas

  Tyrimo aprašymas

  Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti palyginamą statistinę informaciją apie gyventojų užimtumą, remiantis gyventojų apklausos duomenimis; kas ketvirtį įvertinti užimtųjų ir bedarbių skaičių, jų pasiskirstymą pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietą, ekonominės veiklos rūšis, pagrindines profesijų grupes, išsilavinimą, parengti užimtumo ir nedarbo lygio rodiklius. 

  Užimtumo statistiniai rodikliai reikalingi vertinant pokyčius šalies darbo rinkoje, socialinei ir ekonominei politikai formuoti, socialiniams sprendimams priimti, įvertinti šalies ūkio išsivystymo lygį, rengiant ūkio plėtros prognozes, tarptautinių darbo rinkos rodiklių palyginimui.

  Gyventojų užimtumas tiriamas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Statistinė informacija apie gyventojų užimtumą Europoje renkama nuo 1983 m., Lietuvoje gyventojų užimtumo tyrimas atliekamas nuo 1998 m.

   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Tyrimas atliekamas nuolat, taikant rotacinį imčių metodą.

  Tyrimo populiacija – visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai.

  Tyrimo statistinio stebėjimo vienetas – privataus namų ūkio narys. Asmenys, gyvenantys instituciniuose namų ūkiuose (globos namuose, šeimynose, įkalinimo įstaigose, vienuolynuose, seminarijose ir kt.), nėra tiriami.

  Gyventojų registro duomenų pagrindu sudaroma paprasta atsitiktinė 8 tūkst. namų ūkių imtis. Išrenkami asmenys, vėliau į išankstinį imties elementų sąrašą iš Gyventojų registro įtraukiami visi išrinktojo asmens adresu gyvenantys asmenys. Jei išrinktu adresu gyvena keli namų ūkiai, imties sąraše paliekami tiktai išrinkto asmens namų ūkio nariai. Jei imties elementų sąraše išrinktas namų ūkis negyvena nurodytu adresu, į imtį įtraukiami išrinkto namų ūkio adresu gyvenantys kito namų ūkio nariai.

  Namų ūkio nariai dalyvauja tyrime keturis kartus per pusantrų metų.

   

  Tyrimo vykdymas

  Kiekvienas į imtį patekęs namų ūkis oficialiu laišku informuojamas, kad buvo atrinktas dalyvauti tyrime. Laišku kviečiama dalyvauti apklausoje ir, prisijungus prie elektroninės apklausų sistemos Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, užpildyti elektroninę anketą. Atrinktam namų ūkiui neužpildžius anketos, jis apklausiamas klausėjui atvykus pas jį į namus. Vėlesnės apklausos gali būti atliekamos telefonu arba elektroniniu būdu.

  Duomenims rinkti naudojama ketvirtinė statistinė gyventojų užimtumo tyrimo anketa GU-01.

   

  Informacijos sklaida

  Informacinis pranešimas apie užimtumą ir nedarbą skelbiamas ne vėliau kaip 47 dieną, ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

  Informacija skelbiama statistikos leidiniuose: „Darbo rinkos metraštis“, „Lietuvos statistikos metraštis“, „Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija“, „Lietuvos ekonominė ir socialinė raida“, „Lietuvos apskritys“ ir kt.

  Oficialiosios statistikos portalas

   

  Teisinis reglamentavimas

  1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 3 tomas, p. 273) su pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 545/2014 (OL 2014 L 163, p.10).

  2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1897/2000, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje, apibrėžiant nedarbo sąvoką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 4 tomas, p. 32).

  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas

 • Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose tyrimas

  Tyrimo aprašymas

  Tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie gyventojų apsirūpinimą kompiuteriais, mobiliaisiais telefonais, interneto prieigą namuose; kompiuterių naudojimo dažnumą, interneto naudojimo dažnumą ir tikslus; naudojimąsi e. prekyba, e. valdžios paslaugomis; kompiuterinį raštingumą; informacinių technologijų saugumą, informacinių technologijų ir interneto naudojimo kliūtis. Taip pat tiriamos respondentų demografinės ir socialinės charakteristikos, leidžiančios analizuoti tyrimo rezultatus pagal respondentų lytį, amžių, išsilavinimą, užimtumą.

  Statistinė informacija apie informacinių technologijų naudojimą namų ūkiuose rengiama visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Lietuvoje informacinių technologijų naudojimas namų ūkiuose tiriamas nuo 2002 m.

   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Tyrimas yra metinis, atliekamas imčių metodu.

  Tyrimo populiacija – visi 16–74 metų amžiaus Lietuvos gyventojai.

  Tyrimo imties vienetas – 16–74 metų amžiaus asmenys. Asmenys, gyvenantys instituciniuose namų ūkiuose (globos namuose, šeimynose, įkalinimo įstaigose, vienuolynuose, seminarijose ir kt.), nėra tiriami.

  Gyventojų registro duomenų pagrindu sudaroma paprasta atsitiktinė 10 tūkst. asmenų imtis. Jeigu į imtį išrinktas asmuo nurodytu adresu negyvena, prašoma į tyrimo anketos klausimus atsakyti tuo adresu gyvenantį asmenį, kurio gimimo diena apklausos metu yra artimiausia.

   

  Tyrimo vykdymas

  Kiekvienas į imtį patekęs asmuo oficialiu laišku informuojamas, kad buvo atrinktas dalyvauti tyrime. Laišku kviečiama dalyvauti apklausoje ir, prisijungus prie elektroninės apklausų sistemos Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, užpildyti elektroninę anketą. Atrinktam asmeniui neužpildžius anketos, jis apklausiamas klausėjui atvykus pas jį į namus.

  Duomenims rinkti naudojama metinė statistinė informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose anketa IT(NŪ)-01.

   

  Informacijos sklaida

  Informacinis pranešimas apie informacinių technologijų naudojimą namų ūkiuose skelbiamas 135 dieną, tyrimo laikotarpiui pasibaigus.

  Informacija skelbiama statistikos leidinyje „Informacinės technologijos Lietuvoje“.

  Oficialiosios statistikos portalas

   

  Teisinis reglamentavimas

  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006.

  Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 625.

  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas

 • Kaimo turizmo sodybų statistinis tyrimas

  Tyrimo aprašymas

  Tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie kaimo turizmo sodybų skaičių, patalpų charakteristikas (kambarių ir vietų skaičių), apgyvendintų turistų ir jų nakvynių skaičių, pajamas ir išlaidas už apgyvendinimą ir paslaugas kaimo turizmo sodybose.

  Privataus apgyvendinimo paslaugų statistinis tyrimas Lietuvoje atliekamas nuo 2002 m.

   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Tyrimas yra ištisinis, tiriamasis laikotarpis – metai.

  Tyrimo populiacija – fiziniai ir juridiniai asmenys, įsigiję verslo liudijimą arba (ir) individualios veiklos pažymą kaimo turizmo sodybose teikti apgyvendinimo paslaugas.

  Tyrimo sąrašas sudaromas remiantis:

  1. Lietuvos turizmo informacijos sistemos (LTIS) duomenimis www.tourism.lt/lt/paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai;
  2. Lietuvos kaimo turizmo asociacijos duomenimis www.atostogoskaime.lt.

  Sąrašas atnaujinamas kiekvienais metais, remiantis išduotomis naujomis verslo liudijimo arba (ir) individualios veiklos pažymomis jų galiojimo laikotarpiui.

   

  Tyrimo vykdymas

  Kiekvienas į tyrimą įtrauktas asmuo oficialiu laišku informuojamas, kad buvo atrinktas dalyvauti tyrime. Su laišku siunčiama TUR-11 anketos forma. Laišku kviečiama dalyvauti apklausoje ir, prisijungus prie elektroninės apklausų sistemos Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, užpildyti elektroninę ataskaitą. Respondentui neužpildžius anketos elektroniniu būdu ar neišsiuntus užpildytos paštu, su juo susisiekia Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo skyriaus darbuotojas. 

  Duomenims rinkti naudojama metinė statistinė Kaimo turizmo sodybų statistinio tyrimo anketa  TUR-11.

   

  Informacijos sklaida

  Informacinis pranešimas apie kaimo turizmą skelbiamas 63 dieną, ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

  Informacija skelbiama statistikos leidiniuose: „Turizmas Lietuvoje“, „Lietuvos statistikos metraštis“, „Lietuvos apskritys“.

  Oficialiosios statistikos portalas

   

  Teisinis reglamentavimas

  2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL 2011 L 192, p. 17).

  Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas

  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas

 • Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas

  Tyrimo aprašymas

  Tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie namų ūkių bendrąsias ir disponuojamąsias pajamas, būsto nuosavybės formą ir būsto sąlygas, namų ūkio fizinę ir socialinę aplinką, galimybę tenkinti kai kuriuos poreikius, vyresnių nei 16 metų amžiaus namų ūkio narių išsilavinimą, užimtumo statusą, sveikatos būklę bei problemas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir įvertinti skurdo rizikos bei nepiniginio skurdo ir socialinės atskirties rodiklius.

  Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Lietuvoje tyrimas atliekamas nuo 2005 m.

   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Metinis tyrimas, atliekamas imčių metodu.

  Tyrimo populiacija – visi privatūs namų ūkiai Lietuvoje.

  Tyrimo imties vienetas – privatus namų ūkis ir 16 metų ir vyresni asmenys. Asmenys, gyvenantys instituciniuose namų ūkiuose (globos namuose, šeimynose, įkalinimo įstaigose, vienuolynuose, seminarijose ir kt.), nėra tiriami.

  Gyventojų registro duomenų pagrindu sudaroma paprastoji atsitiktinė 6,3 tūkst. namų ūkių imtis. Išrinkus asmenis iš Gyventojų registro duomenų bazės, tiriami namų ūkiai, kuriuose gyvena išrinktas asmuo.

  Tyrimas atliekamas taikant keturių dalių rotacinį modelį. Tyrimo imtis sudaryta iš keturių panašaus dydžio dalių ir reprezentuoja visą populiaciją. Kiekvienais metais, viena iš keturių imties dalių keičiama nauja.

   

  Tyrimo vykdymas

  Kiekvienas į imtį patekęs namų ūkis oficialiu laišku informuojamas, kad buvo atrinktas dalyvauti tyrime. Laišku kviečiama dalyvauti apklausoje ir, prisijungus prie elektroninės apklausų sistemos Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, užpildyti elektroninę anketą. Atrinktam namų ūkiui neužpildžius anketos, jis apklausiamas klausėjui atvykus pas jį į namus. Vėlesnės apklausos gali būti atliekamos telefonu arba elektroniniu būdu.

  Duomenims rinkti naudojamos metinės statistinės anketos:

  PGS-01 namų ūkio anketa, kurią užpildo geriausiai namų ūkio sudėtį, būsto ir gyvenimo sąlygas žinantis asmuo, kuris yra 18 metų ar vyresnis;

  PGS-02 asmens anketa, kurią turi užpildyti kiekvienas 16 metų ir vyresnis namų ūkio narys.

   

  Informacijos sklaida

  Informacinis pranešimas apie skurdo rizikos rodiklius skelbiamas rugpjūčio mėn., ataskaitiniams metams pasibaigus.

  Informacija skelbiama statistikos leidiniuose: „Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos“, „Lietuvos statistikos metraštis“ ir kiti statistikos leidiniai.

  Oficialiosios statistikos portalas

   

  Teisinis reglamentavimas

  2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1553/2005.

  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas

 • Privataus apgyvendinimo paslaugų statistinis tyrimas

  Tyrimo aprašymas

  Tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie asmenų, teikiančių trumpalaikio apgyvendinimo pa­slau­gas, skaičių apgyvendinamų patalpų charakteristikas (kambarių ir vietų skaičių), apgyvendintų turistų ir jų nakvynių skaičių, pajamas, gautas už apgyvendinimo paslaugas.

  Privataus apgyvendinimo paslaugų statistinis tyrimas Lietuvoje atliekamas nuo 2006 m.

   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Tyrimas yra ištisinis, tiriamasis laikotarpis – ketvirtis (rodikliai „turistų skaičius“ ir „nakvynių skaičius“ pateikiami pagal kiekvieną ataskaitinio ketvirčio mėnesį).

  Tyrimo populiacija – asmenys, įsigiję verslo liudijimą arba (ir) individualios veiklos pažymą trumpalaikio apgyvendinimo paslaugoms (55.2 klasė pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių) teikti. Kaimo turizmo paslaugų teikėjai neįtraukiami.

  Tyrimo sąrašas sudaromas remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių mokėtojų registru. Sąrašas atnaujinamas kiekvieną ketvirtį, remiantis asmens įsigyto verslo liudijimo arba (ir) individualios veiklos pažymos galiojimo laikotarpiu.

   

  Tyrimo vykdymas

  Kiekvienas į tyrimą įtrauktas asmuo oficialiu laišku informuojamas, kad buvo atrinktas dalyvauti tyrime. Su laišku siunčiama HOT-02 ataskaitos forma. Laišku kviečiama dalyvauti apklausoje ir, prisijungus prie elektroninės apklausų sistemos Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, užpildyti elektroninę anketą. Respondentui neužpildžius anketos elektroniniu būdu ir neišsiuntus užpildytos paštu, su juo susisiekia Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo skyriaus darbuotojas. 

  Duomenims rinkti naudojama ketvirtinė statistinė privataus apgyvendinimo paslaugų anketa HOT-02.

   

  Informacijos sklaida

  Informacinis pranešimas apie apgyvendinimo paslaugų statistiką skelbiamas 55 dieną, ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

  Informacija skelbiama statistikos leidiniuose: „Turizmas Lietuvoje“, „Lietuvos ekonominė ir socialinė raida“, „Lietuva skaičiais“, „Lietuvos statistikos metraštis“, „Lietuvos apskritys“.

  Oficialiosios statistikos portalas

   

  Teisinis reglamentavimas

  2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL 2011 L 192, p. 17).

  1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 329/2009 (OL 2009 L 103, p. 3).

  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas

  Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas

 • Vartotojų nuomonių tyrimas

  Tyrimo aprašymas

  Tai kokybinis ekonominis tyrimas. Jo pagrindą sudaro gyventojų, kaip ekonomikos dalyvių, nuomonė apie esamą ir numatomą savo šeimos (namų ūkio) materialinę padėtį, ekonominę šalies padėtį ir jos pokyčius. Ekonominei padėčiai ir jos pokyčiams apibūdinti naudojami kainų, nedarbo lygio, bendros ekonominės padėties vertinimai.

  Tyrimo paskirtis yra dvejopa: pagrindinis tyrimo tikslas – sužinoti vartotojų ketinimus pirkti ir jų galimybes sutaupyti; antrasis – surinkti informaciją apie tai, kaip jie vertina ekonominę padėtį ir jos įtaką vartotojų ketinimams.

  Vartotojų nuomonių tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Lietuvoje tyrimas atliekamas nuo 2001 m.

   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Tyrimas yra mėnesinis, atliekamas imčių metodu.

  Tyrimo populiacija – visi 16–84 metų amžiaus asmenys, gyvenantys privačiuose namų ūkiuose. Asmenų, gyvenančių instituciniuose namų ūkiuose (globos namuose, šeimynose, įkalinimo įstaigose, vienuolynuose, seminarijose ir kt.), nuomonė nėra tiriama.

  Gyventojų registro duomenų pagrindu sudaroma paprastoji atsitiktinė 1,2 tūkst. asmenų imtis mėnesiui. Jeigu į imtį išrinktas asmuo nurodytu adresu negyvena, atsakyti į tyrimo anketos klausimus prašoma tuo adresu gyvenantį asmenį, kurio gimimo diena apklausos metu yra artimiausia.

   

  Tyrimo vykdymas

  Kiekvienas į imtį patekęs namų ūkis oficialiu laišku informuojamas, kad buvo atrinktas dalyvauti tyrime. Laišku kviečiama dalyvauti apklausoje ir, prisijungus prie elektroninės apklausų sistemos Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, užpildyti elektroninę anketą. Atrinktam asmeniui neužpildžius elektroninės apklausos anketos, jis apklausiamas klausėjui atvykus pas jį į namus.

  Duomenims rinkti naudojama mėnesinė statistinė vartotojų nuomonių tyrimo anketa VNT-01.

   

  Informacijos sklaida

  Informacinis pranešimas apie vartotojų nuomonę skelbiamas likus dviem darbo dienoms iki ataskaitinio mėnesio pabaigos.

  Oficialiosios statistikos portalas

   

  Teisinis reglamentavimas

  1997 m. liepos 15 d. Europos Komisijos sprendimas (E/97/1419-C(97)2241) dėl jungtinės suderintos ES verslo ir vartotojų nuomonių tyrimų programos.

  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas

 • Vietinio turizmo statistinis tyrimas

  Tyrimo aprašymas

  Tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie keliaujančių Lietuvos gyventojų skaičių, pagal kelionės trukmę ir pobūdį, nustatyti kelionių ir nakvynių skaičių, kelionių išlaidas ir kt. Tyrimo metu renkami duomenys apie keliaujančių asmenų lytį, amžių, kelionės tikslus, kelionės metu naudojamas transporto priemones, apgyvendinimo tipus ir t. t.

  Vietinio turizmo statistinis tyrimas Lietuvoje atliekamas nuo 2003 m.

   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Tyrimas yra ketvirtinis, atliekamas imčių metodų.

  Tyrimo populiacija – 15 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai.

  Tyrimo statistinio stebėjimo vienetas – privataus namų ūkio narys. Asmenys, gyvenantys instituciniuose namų ūkiuose (globos namuose, šeimynose, įkalinimo įstaigose, vienuolynuose, seminarijose ir kt.), nėra tiriami.

  Gyventojų registro duomenų pagrindu sudaroma paprasta atsitiktinė 8 tūkst. namų ūkių imtis. Išrenkami asmenys, vėliau į išankstinį imties elementų sąrašą iš Gyventojų registro įtraukiami visi išrinktojo asmens adresu gyvenantys asmenys. Jei išrinktu adresu gyvena keli namų ūkiai, imties sąraše paliekami tiktai išrinkto asmens namų ūkio nariai. Jei imties elementų sąraše išrinktas namų ūkis negyvena nurodytu adresu, į imtį įtraukiami išrinkto namų ūkio adresu gyvenantys kito namų ūkio nariai.

  Namų ūkio nariai tyrime dalyvauja keturis kartus per pusantrų metų.

   

  Tyrimo vykdymas

  Kiekvienas į imtį patekęs namų ūkis oficialiu laišku informuojamas, kad buvo atrinktas dalyvauti tyrime. Laišku kviečiama sudalyvauti apklausoje ir, prisijungus prie elektroninės apklausų sistemos Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, užpildyti elektroninę anketą. Atrinktam namų ūkiui neužpildžius anketos, jis apklausiamas klausėjui atvykus pas jį į namus. Vėlesnės apklausos gali būti atliekamos telefonu arba elektroniniu būdu.

  Duomenims rinkti naudojama ketvirtinė statistinė vietinio turizmo anketa TUR-03.

   

  Informacijos sklaida

  Informacinis pranešimas apie turizmo statistiką skelbiamas 87 dieną, ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

  Informacija skelbiama statistikos leidiniuose: „Turizmas Lietuvoje“, „Viešbučių ir turizmo įmonių statistika“.

  Oficialiosios statistikos portalas

   

  Teisinis reglamentavimas

  2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL 2011 L 192, p. 17).

  Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas

  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas

 • Žemės ūkio augalų pasėlių, derliaus ir derlingumo statistinis tyrimas

  Tyrimo aprašymas

  Žemės ūkio augalų pasėlių, derliaus ir derlingumo statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie žemės ūkio augalų pasėlių plotus, gautą derlių ir derlingumą savivaldybių, apskričių ir šalies lygmeniu ataskaitiniais metais.

  Žemės ūkio augalų pasėlių, derliaus ir derlingumo statistinio tyrimo rodikliai reikalingi žemės ūkio produktų rinkos stebėsenai ir analizei.

  Statistiniai tyrimai apie žemės ūkio augalų pasėlius, derlių ir derlingumą atliekami nuo 1939 m.

   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Tyrimas atliekamas kasmet, taikant imčių metodus.

  Ūkininkų ir šeimos ūkiuose tyrimo populiacija laikomi žemės ūkio produktus gaminantys ūkininkų ir šeimos ūkiai, žemės valdoje turintys vieną ir daugiau hektarų žemės ūkio naudmenų arba ūkio žemės valdoje turintys mažiau kaip vieną hektarą žemės ūkio naudmenų, jei per kalendorinius metus iš žemės ūkio veiklos gautos pajamos sudarė ne mažiau kaip 40 minimalių gyvenimo lygių dydžio sumą.

  Tyrimo statistinio stebėjimo vienetas – ūkis, turintis pasėlių plotų, ganyklų, pievų, daugiamečių sodinių, medelynų, šiltnamių, pūdymų, auginantis grybus.

  Apklausiami ūkininkaujantys asmenys (ūkio turėtojai).

  Sudaroma paprastoji atsitiktinė sluoksninė 7 tūkst. ūkininkų ir šeimos ūkių imtis.

   

  Tyrimo vykdymas

  Kiekvienas į imtį patekęs namų ūkis oficialiu laišku informuojamas, kad buvo atrinktas dalyvauti tyrime. Laišku kviečiama dalyvauti apklausoje ir, prisijungus prie elektroninės apklausų sistemos Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, užpildyti elektroninę anketą. Atrinktam ūkiui neužpildžius anketos, jis apklausiamas klausėjui atvykus pas jį į ūkį arba, jei ūkininkaujantis asmuo sutinka, telefonu.

  Duomenims rinkti naudojama metinė statistinė žemės ūkio augalų plotų ir derliaus anketa ŽŪŪ-29.

   

  Informacijos sklaida

  Informacija skelbiama statistikos leidiniuose:„Lietuvos žemės ūkis ir aplinkosauga“, „Lietuva skaičiais“, „Lietuvos statistikos metraštis“.

  Oficialiosios statistikos portalas

  Eurostato duomenų bazė

   

  Teisinis reglamentavimas

  Tyrimą reglamentuoja 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 543/2009 dėl augalininkystės statistikos, panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 837/90 ir (EEB) Nr. 959/93 (OL 2009 L 167, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1557 (OL 2015 L 244, p. 11).

   

  Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymas

 • Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinis tyrimas

  Tyrimo aprašymas

  Tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie dėl žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ekonominės veiklos susidariusių ir sutvarkytų atliekų kiekį.

  Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinio tyrimo rodikliai yra reikalingi atliekų panaudojimo ir saugaus šalinimo principų laikymosi stebėsenai.

  Lietuvoje Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo  ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinis tyrimas atliekamas nuo 2008 m.

   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Tyrimas atliekamas kas 2 metai, taikant imčių metodus.

  Ūkininkų ir šeimos ūkiuose tyrimo populiacija laikomi žemės ūkio produktus gaminantys ūkininkų ir šeimos ūkiai, žemės valdoje turintys vieną ir daugiau hektarų žemės ūkio naudmenų arba ūkio žemės valdoje turintys mažiau kaip vieną hektarą žemės ūkio naudmenų, jei per kalendorinius metus iš žemės ūkio veiklos gautos pajamos sudarė ne mažiau kaip 40 minimalių gyvenimo lygių dydžio sumą.

  Tyrimo statistinio stebėjimo vienetas – ūkis, gaminantis žemės ūkio produktus.

  Apklausiami ūkininkaujantys asmenys (ūkio turėtojai).

  Sudaroma paprastoji atsitiktinė sluoksninė 4 tūkst. ūkininkų ir šeimos ūkių imtis. 

   

  Tyrimo vykdymas

  Kiekvienas į imtį patekęs namų ūkis oficialiu laišku informuojamas, kad buvo atrinktas dalyvauti tyrime. Laišku kviečiama dalyvauti apklausoje ir, prisijungus prie elektroninės apklausų sistemos Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, užpildyti elektroninę anketą. Atrinktam ūkiui neužpildžius anketos, jis apklausiamas klausėjui atvykus pas jį į ūkį arba, jei ūkininkaujantis asmuo sutinka, telefonu.

  Duomenims rinkti naudojama statistinė žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinė anketa ATLŪ-01.

   

  Informacijos sklaida

  Informacinis pranešimas skelbiamas gruodžio mėn., ataskaitiniams metams pasibaigus.

  Oficialiosios statistikos portalas

   

  Teisinis reglamentavimas

  2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 257) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 849/2010 (OL 2010 L 253, p. 2).

  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas

 • Augalų apsaugos produktų panaudojimo žemės ūkyje statistinis tyrimas

  Tyrimo aprašas

  Augalų apsaugos produktų panaudojimo žemės ūkyje statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie augalų apsaugos produktų panaudojimą žemės ūkyje.

  Tyrimo metu renkami duomenys apie žemės ūkio augalų priežiūrai panaudotus augalų apsaugos produktus, nurodant naudojimo plotą.  

  Augalų apsaugos produktų panaudojimo žemės ūkyje statistinis tyrimas atliekamas nuo 2014 m.

   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Tyrimas atliekamas kartą per  penkerius  metus, taikant imčių metodus.

  Ūkininkų ir šeimos ūkiuose tyrimo populiacija laikomi žemės ūkio produktus gaminantys ūkininkų ir šeimos ūkiai, žemės valdoje turintys vieną ir daugiau hektarų žemės ūkio naudmenų arba ūkio žemės valdoje turintys mažiau kaip vieną hektarą žemės ūkio naudmenų, jei per kalendorinius metus iš žemės ūkio veiklos gautos pajamos sudarė ne mažiau kaip 40 minimalių gyvenimo lygių dydžio sumą.

  Tyrimo statistinio stebėjimo vienetas – ūkis, auginantis žemės ūkio augalus ir naudojantis augalų apsaugos produktus jų priežiūrai.

  Apklausiami ūkininkaujantys asmenys (ūkio turėtojai).

  Sudaroma paprastoji atsitiktinė sluoksninė 7 tūkst. ūkininkų ir šeimos ūkių imtis.

   

  Tyrimo vykdymas

  Kiekvienas į imtį patekęs namų ūkis oficialiu laišku informuojamas, kad buvo atrinktas dalyvauti tyrime. Laišku kviečiama dalyvauti apklausoje ir, prisijungus prie elektroninės apklausų sistemos Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, užpildyti elektroninę anketą. Atrinktam ūkiui neužpildžius anketos, jis apklausiamas klausėjui atvykus pas jį į ūkį arba, jei ūkininkaujantis asmuo sutinka, telefonu.

  Duomenims rinkti naudojama Augalų apsaugos produktų panaudojimo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinio tyrimo  anketa  APRŪ-02.

   

  Informacijos sklaida

  Leidinyje „Žemės ūkis ir aplinkosauga“

  Oficialiosios statistikos portalas

   

  Teisinis reglamentavimas

  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1185/2009 dėl pesticidų statistikos (OL 2009 L 324, p. 1).


  Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymas

   

 • Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinis tyrimas

  Tyrimo aprašas

  Tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie gyvulių, triušių, paukščių, bičių šeimų ir brangiakailių žvėrelių skaičių, realizuotų skersti gyvulių, triušių, paukščių skaičių ir svorį, primelžto pieno, prikirptos vilnos, surinktų kiaušinių ir medaus kiekį, apskaičiuoti visų ūkininkų ir šeimos ūkių gyvulių, triušių, paukščių, bičių šeimų ir brangiakailių žvėrelių skaičių savivaldybėse, apskrityse, regionuose ir šalyje.

  Statistinė informacija apie gyvulių skaičių ir gyvulininkystės produktų gamybą rengiama nuo 1950 m.

   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Tyrimas yra metinis, atliekamas imčių metodu.

  Tyrimo populiacija – ūkininkų ir šeimos ūkiai, turintys gyvulių, paukščių, triušių, bičių šeimų, brangiakailių žvėrelių ir gaminantys gyvulininkystės produktus.

  Apklausiami ūkininkaujantys asmenys (ūkio turėtojai).

  Sudaroma paprastoji atsitiktinė sluoksninė 7 tūkst. ūkininkų ir šeimos ūkių imtis.

   

  Tyrimo vykdymas

  Kiekvienas į imtį patekęs namų ūkis oficialiu laišku informuojamas, kad buvo atrinktas dalyvauti tyrime. Laišku kviečiama dalyvauti apklausoje ir, prisijungus prie elektroninės apklausų sistemos Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, užpildyti elektroninę anketą. Atrinktam namų ūkiui neužpildžius anketos, jis apklausiamas klausėjui atvykus pas jį į ūkį arba, jei ūkininkaujantis asmuo sutinka, telefonu.

  Duomenims rinkti naudojama metinė gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinio tyrimo anketa ŽŪŪ-02.

   

  Informacijos sklaida

  Oficialiosios statistikos portalas

   

  Teisinis reglamentavimas

  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/2008 dėl gyvulių ir mėsos statistikos, panaikinantis Tarybos direktyvas 93/23/EEB, 93/24/EEB ir 93/25/EEB (OL 2008 L 321, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1350/2013 (OL 2013 L 351, p. 1).

  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas

   

 • Namų ūkių biudžetų statistinis tyrimas

  Tyrimo aprašymas

  Tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie namų ūkio vartojimo išlaidas ir jų struktūrą, būsto sąlygas įvairiose namų ūkių grupėse pagal gyvenamąją vietą, pagrindinį pajamų šaltinį, pajamų dydį, namų ūkio sudėtį, namų ūkio galvos išsilavinimą ir amžių. Vartojimo išlaidų struktūra reikalinga makroekonominiams rodikliams skaičiuoti.

  Namų ūkių biudžetų tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

  Lietuvoje namų ūkių biudžetų statistinis tyrimas buvo atliekamas nuo 1952 m.. Pagal naują programą tyrimas atliekamas nuo 1996 m. Tyrimas buvo vykdomas kasmet iki 2008 metų, vėliau periodiškai kas keleri metai.

   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Metinis tyrimas, atliekamas imčių metodu.

  Tyrimo populiacija – visi privatūs namų ūkiai Lietuvoje.

  Tyrimo imties vienetas – privatus namų ūkis. Išrenkami asmenys iš Gyventojų registro ir tiriami namų ūkiai, kuriuose gyvena šie išrinkti asmenys. Asmenys, gyvenantys instituciniuose namų ūkiuose (globos namuose, šeimynose, įkalinimo įstaigose, vienuolynuose, seminarijose ir kt.), nėra tiriami.

  Gyventojų registro duomenų pagrindu sudaroma paprasta atsitiktinė 9 tūkst. namų ūkių imtis. Išrenkami asmenys, vėliau į išankstinį imties elementų sąrašą iš Gyventojų registro įtraukiami visi išrinktojo asmens adresu gyvenantys asmenys. Jei išrinktu adresu gyvena keli namų ūkiai, imties sąraše paliekami tiktai išrinkto asmens namų ūkio nariai. Jei imties elementų sąraše išrinktas namų ūkis negyvena nurodytu adresu, į imtį įtraukiami išrinkto namų ūkio adresu gyvenantys kito namų ūkio nariai.

   

  Tyrimo vykdymas

  Atrinktus namų ūkius, tiesioginės apklausos būdu apklausia klausėjai, atvykę pas juos į namus. Duomenys įvedami apklausos metu, pildant elektroninę anketą. Jei klausėjai dėl kokių nors priežasčių negali atlikti apklausos naudodamasis kompiuteriu, jie užpildo popierinę anketos formą. Namų ūkio išlaidų dienoraštį atrinktų namų ūkių nariai savarankiškai pildo 14 dienų. Dienoraštyje namų ūkis registruoja visas išlaidas maistui ir kitoms prekėms bei paslaugoms.

  Duomenims rinkti naudojama metinė statistinė anketa NŪB-01 ir jos priedas „Namų ūkio išlaidų dienoraštis“ NŪB-01-1p.

   

  Informacijos sklaida

  Informacinis pranešimas apie vidutines vartojimo išlaidas skelbiamas ne vėliau kaip 115 dieną, tyrimo laikotarpiui pasibaigus.

  Informacija skelbiama statistikos leidiniuose: „Namų ūkių biudžetai“, „Lietuvos statistikos metraštis“ ir kiti statistikos leidiniai.

  Oficialiosios statistikos portalas

   

  Teisinis reglamentavimas

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 1309 „Dėl namų ūkių pajamų ir išlaidų tyrimo“.

  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas

 • Žemės ūkio struktūros statistinis tyrimas

  Tyrimo aprašas

  Žemės ūkio struktūros statistinio tyrimo (toliau – tyrimas) tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie žemės ūkio būklę, ūkininkavimo tikslus, ūkyje naudojamą žemę, sodus ir uogynus, pasėlius, žemės ūkyje užimtų gyventojų skaičių ir jų darbo trukmę laikotarpiu tarp žemės ūkio surašymų. Tyrimo rezultatai leidžia vertinti žemės ūkio valdų struktūrą ir specializaciją bei jų pokyčius. Statistinė informacija reikalinga Lietuvos žemės ūkio raidai analizuoti, pokyčiams, įvykusiems Lietuvos žemės ūkyje laikotarpiu tarp žemės ūkio surašymų, nustatyti.

   

  Tyrimo metu renkami duomenys apie:

  • ūkių naudojamus žemės plotus (nuosavos ir nuomojamos);
  • žemės pasiskirstymą pagal naudmenas;
  • žemės ūkio augalų pasėlių rūšis ir plotus;
  • laikomų ūkinių gyvūnų rūšis ir skaičių;
  • ūkyje dirbančius šeimos narius, jų amžių, profesinį pasirengimą žemės ūkio srityje, vidutinį per dieną ūkyje dirbtų valandų skaičių, dirbamą kitą mokamą darbą;
  • nuolatinių samdomųjų darbuotojų skaičių, jų dirbtą laiką, dirbamą kitą mokamą darbą;
  • laikinų samdomųjų darbuotojų dirbtų dienų skaičių;
  • žemės ūkio gamybos metodus;
  • kitą (ne žemės ūkio) veiklą.

   

  Tyrimas atliekamas nuo 2005 m.

   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Tyrimas atliekamas kas 3 metai, taikant imčių metodus.

  Tyrimo populiaciją sudaro žemės ūkio produktus gaminantys ūkininkų ir šeimos ūkiai, ūkio žemės valdoje turintys vieną ir daugiau hektarų naudojamų žemės ūkio naudmenų ir ūkio žemės valdoje turintys mažiau kaip vieną hektarą naudojamų žemės ūkio naudmenų, jei žemės ūkio produktų pardavimo pajamos per metus sudaro ne mažiau kaip 1520 EUR.

  Tyrimo statistinio stebėjimo vienetas – ūkis (žemės ūkio valda), technine ir ekonomine prasme savarankiškas vienetas, turintis vieną vadovą, gaminantis žemės ūkio produktus arba žemės ūkio produktams gaminti nenaudojamą žemę išlaikantis geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės.

  Apklausiami ūkininkaujantys asmenys (ūkio turėtojai).

  Sudaroma paprastoji atsitiktinė sluoksninė 45 tūkst. ūkininkų ir šeimos ūkių imtis.

   

  Tyrimo vykdymas

  Kiekvienas į imtį patekęs namų ūkis oficialiu laišku informuojamas, kad buvo atrinktas dalyvauti tyrime. Laišku kviečiama dalyvauti apklausoje ir, prisijungus prie elektroninės apklausų sistemos Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, užpildyti elektroninę anketą. Atrinktam ūkiui neužpildžius anketos, jis apklausiamas klausėjui atvykus pas jį į ūkį arba, jei ūkininkaujantis asmuo sutinka, telefonu.

  Duomenims rinkti naudojama Žemės ūkio struktūros statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketa ŽŪST-11.

   

  Informacijos sklaida

  Statistinė informacija skelbiama informaciniuose pranešimuose, atskirame statistinio tyrimo rezultatų leidinyje „2016 m. žemės ūkio struktūros tyrimo rezultatai“, Oficialiosios statistikos portale ir Eurostato duomenų bazėje.

  Oficialiosios statistikos portalas

  Eurostato duomenų bazė

   

  Teisinis pagrindas

  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88 (OL 2008 L 321, p. 14) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 715/2014 (OL 2014 L 190, p. 8).

  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas

 • Suaugusių asmenų švietimo statistinis tyrimas

  Tyrimo aprašymas

  Suaugusių asmenų švietimo statistinio tyrimo tikslas – rengti ir skelbti palyginamą statistinę informaciją apie suaugusių asmenų dalyvavimą formaliajame, neformaliajame švietime ir savišvietoje, pagrindinius mokymo paslaugų teikėjus, mokymo finansavimą, laiką, praleistą mokymuose, įgytas žinias, kalbų mokėjimą, dalyvavimą kultūrinėje veikloje. Taip pat tiriamos respondentų demografinės ir socialinės charakteristikos, leidžiančios analizuoti tyrimo rezultatus pagal respondentų lytį, amžių, išsilavinimą, užimtumą.

  Suaugusių asmenų švietimo statistinis tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Statistinė informacija apie suaugusių asmenų švietimą renkama kas 5 metai nuo 2005 metų.


  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Tyrimas atliekamas imčių metodu, taikant paprastąją atsitiktinę imtį.

  Tyrimo populiacija – nuolatiniai 25–64 metų amžiaus Lietuvos gyventojai.

  Tyrimo statistinio stebėjimo vienetas – 25–64 metų amžiaus asmenys. Asmenys, gyvenantys instituciniuose namų ūkiuose (globos namuose, šeimynose, įkalinimo įstaigose, vienuolynuose, seminarijose), nėra tiriami.

  Gyventojų registro duomenų pagrindu sudaroma paprastoji atsitiktinė 5 tūkst. asmenų imtis. Jei į imtį išrinktas asmuo apklausos metu nurodytu adresu nebegyvena, prašoma į tyrimo anketos klausimus atsakyti tuo adresu gyvenantį asmenį, kurio gimimo diena apklausos metu yra artimiausia.


  Tyrimo vykdymas

  Kiekvienas į imtį patekęs asmuo oficialiu laišku informuojamas, kad buvo atrinktas dalyvauti tyrime. Laišku kviečiama dalyvauti apklausoje ir, prisijungus prie elektroninės apklausų sistemos Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, užpildyti elektroninę anketą. Atrinktam asmeniui neužpildžius elektroninės anketos, jis apklausiamas klausėjui atvykus pas jį į namus.

  Duomenims rinkti naudojama Suaugusių asmenų švietimo statistinio tyrimo anketa MVG-01.


  Informacijos sklaida

  Informacinis pranešimas apie suaugusių asmenų švietimą skelbiamas ne vėliau kaip 155 dieną tyrimo laikotarpiui pasibaigus.

  Informacija skelbiama statistikos leidinyje „Švietimas“.

  Skelbiamos viešojo naudojimo duomenų rinkmenos.

  Oficialiosios statistikos portalas


  Teisinis reglamentavimas

  2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės (OL 2008 L 145, p. 227);

  2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1175/2014, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 823/2010 (OL 2014 L 316, p. 4).

  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas

 • Mineralinių trąšų panaudojimo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinis tyrimas

  Tyrimo aprašas

  Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkyje statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie mineralinių trąšų panaudojimą žemės ūkyje.

  Tyrimo metu renkami duomenys apie žemės ūkio augalams tręšti panaudotas mineralines trąšas, nurodant tręštą plotą ir sunaudotą trąšų kiekį.

  Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkyje statistinis tyrimas atliekamas nuo 2016 m.

   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Tyrimas atliekamas kas 3 metai, taikant imčių metodus.

  Tyrimo populiaciją sudaro žemės ūkio produktus gaminantys ūkininkų ir šeimos ūkiai, ūkio žemės valdoje turintys vieną ir daugiau hektarų naudojamų žemės ūkio naudmenų ir ūkio žemės valdoje turintys mažiau kaip vieną hektarą naudojamų žemės ūkio naudmenų, jei žemės ūkio produktų pardavimo pajamos per metus sudaro ne mažiau kaip 1 520 EUR.

  Tyrimo statistinio stebėjimo vienetas – ūkis, auginantis žemės ūkio augalus ir jiems tręšti naudojantis mineralines trąšas.

  Apklausiami ūkininkaujantys asmenys (ūkio turėtojai).

  Sudaroma paprastoji atsitiktinė sluoksninė 7 tūkst. ūkininkų ir šeimos ūkių imtis.

   

  Tyrimo vykdymas

  Kiekvienas į imtį patekęs namų ūkis oficialiu laišku informuojamas, kad buvo atrinktas dalyvauti tyrime. Laišku kviečiama dalyvauti apklausoje ir, prisijungus prie elektroninės apklausų sistemos Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, užpildyti elektroninę anketą. Atrinktam ūkiui neužpildžius anketos, jis apklausiamas klausėjui atvykus pas jį į ūkį arba, jei ūkininkaujantis asmuo sutinka, telefonu.

  Duomenims rinkti naudojama Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkyje ūkininkų ir šeimos ūkių statistinė anketa MTPŪ-01.

   

  Informacijos sklaida

  Statistinė informacija skelbiama statistiniame leidinyje „Lietuvos žemės ūkis“.

  Oficialiosios statistikos portalas

   

  Teisinis reglamentavimas

  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perda­vi­mo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 (OL 2016 L 123, p. 90).

  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas

 • Išvykstamojo turizmo statistinis tyrimas

  Tyrimo aprašymas

  Tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie keliaujančių į užsienį Lietuvos gyventojų skaičių, pagal kelionės trukmę ir pobūdį, nustatyti kelionių ir nakvynių skaičių, kelionių išlaidas ir kt. Tyrimo metu renkami duomenys apie keliaujančių asmenų lytį, amžių, kelionės tikslus, kelionės metu naudojamas transporto priemones, apgyvendinimo tipus ir t. t.

  Išvykstamojo turizmo statistinis tyrimas Lietuvoje atliekamas nuo 2005 m.
   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Tyrimas yra ketvirtinis, atliekamas imčių metodų.

  Tyrimo populiacija – 15 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai.

  Tyrimo statistinio stebėjimo vienetas – Lietuvos gyventojas, grįžtantis iš užsienio. Neįskaitomi asmenys, kurių tikslas lankomoje teritorijoje įsidarbinti.

  Kiekvieną ketvirtį apklausa atliekama po 7 dienas. Apklausos dienos paskirstytos taip, kad apimtų kiekvieną apklausos ketvirčio mėnesį. Atsižvelgiama, kad apklausa nebūtų vykdoma per šventines dienas.


  Tyrimo vykdymas

  Klausėjai oro uostų ir jūrų uosto atvykimo salėse, geležinkelio stotyse apklausia keleivius, kai yra skrydžiai ar reisai, kelionių agentūrų organizuojamų kelionių atvykimo vietose – pagal kelionių organizavimo grafikus. Pagrindiniuose kelių pasienio kontrolės punktuose ir kitose atrinktose apklausų vietose (Lietuvos ir Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos pasieniuose) apklausas atlieka priklausomai nuo keleivių (gyventojų) judėjimo srautų. Autobusų stotyse klausėjai apklausia pagal tarptautinių maršrutų autobusų atvykimo tvarkaraščius, kurių atvykimo kryptis eina per Lietuvos ir Latvijos bei Lietuvos ir Lenkijos pasienius.

  Duomenims rinkti naudojama ketvirtinė statistinė išvykstamojo  turizmo statistinio tyrimo anketa TUR-02.


  Informacijos sklaida

  Informacinis pranešimas apie turizmo statistiką skelbiamas 85 dieną, ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

  Informacija skelbiama statistikos leidiniuose: „Turizmas Lietuvoje“.

  Oficialiosios statistikos portalas
   

  Teisinis reglamentavimas

  2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL 2011 L 192, p. 17).

  Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas

  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas

 • Atvykstamojo turizmo statistinis tyrimas

  Tyrimo aprašymas

  Tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie į Lietuvą atvykstančių užsieniečių skaičių, jų kategorijas (vienadieniai lankytojai ar lankytojai vienai ir daugiau nakvynių (turistai), lankytojų charakteristikas (lytis, amžius), kelionių skaičių ir tikslus, nakvynių skaičių, naudojamas transporto priemones ir apgyvendinimo tipą kelionėje bei kelionių išlaidas.

  Atvykstamojo turizmo statistinis tyrimas Lietuvoje atliekamas nuo 2007 m.
   

  Tyrimo rūšis ir apimtis

  Tyrimas yra metinis, atliekamas imčių metodų.

  Tyrimo populiacija – vyresni negu 15 metų amžiaus užsieniečiai, išvykstantys iš Lietuvos.

  Tyrimo statistinio stebėjimo vienetas – užsienietis, išvykstantis iš Lietuvos. Neįskaitomi asmenys, kurių tikslas lankomoje teritorijoje įsidarbinti.

  Kiekvieną ketvirtį apklausa atliekama po 7 dienas. Apklausos dienos paskirstytos taip, kad apimtų visas savaitės dienas. Atsižvelgiama, kad apklausa nebūtų vykdoma per šventines dienas.
   

  Tyrimo vykdymas

  Klausėjai oro uostų ir jūrų uostų laukimo salėse, geležinkelio stotyse apklausia keleivius, kai yra skrydžiai ar reisai. Klausėjai pagrindiniuose kelių pasienio kontrolės punktuose ir prie Lietuvos ir Latvijos pasienio turi dirbti priklausomai nuo keleivių (užsieniečių) judėjimo srautų. Autobusų stotyse klausėjai turi dirbti pagal tarptautinių maršrutų autobusų išvykimo tvarkaraščius, kurių išvykimo kryptis eina per Lietuvos ir Latvijos bei Lietuvos ir Lenkijos pasienius. Viešbučiuose klausėjai turi apklausti keleivius (užsieniečius) iki keleivių (užsieniečių) išsiregistravimo.

  Duomenims rinkti naudojama ketvirtinė atvykstamojo turizmo statistinio tyrimo  anketa TUR-04.
   

  Informacijos sklaida

  Informacinis pranešimas apie turizmo statistiką skelbiamas 6 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

  Informacija skelbiama statistikos leidiniuose: „Turizmas Lietuvoje“.

  Oficialiosios statistikos portalas

   

  Teisinis reglamentavimas

  2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų. Bendrijos statistikos (OL 2005 L 35, p. 23), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 555/2012 (OL 2012 L 166, p. 22).

  Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 241 „Dėl statistinės informacijos ir duomenų, reikalingų sudarant Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą ir tarptautinių  investicijų balansą, pateikimo Lietuvos bankui tvarkos patvirtinimo“.

  2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL 2011 L 192, p. 17).

  Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas.

  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.